Lentekriebels

Of de lente nu wel of niet begonnen is, daar zijn de meningen over verdeeld. Volgens meteorologen gaat het om 1 maart, de astronomen zeggen 20 maart en de biologische lente zou eind februari al gestart zijn. In elk geval zijn de kriebels bij de meeste volwassenen op social media inmiddels flink aanwezig. Want ‘De week van de lentekriebels’ komt eraan en dat zorgt voor veel opschudding bij de tweetende ouders onder ons. 

Zo ook bij de ‘Alwetende’ Wierd Duk. Hij noemt dat scholen er niet zijn om zich bezig te houden met opvoedkundige taken, maar vooral met vaardigheden als rekenen en taal. Als je meer van zijn reacties leest zou je kunnen denken: in zijn tijd was alles beter. Buiten het feit dat Wierd misschien even moet kijken op www.curriculum.nu om te lezen dat onderwijs meer behelst dan rekenen en taal, toch even het volgende:

Tja, vroeger was er inderdaad zoveel anders…

Zo gaven leerkrachten nog gewoon les aan een klas van 25 kinderen, met maximaal drie verschillende niveaus. In plaats van het werken met 30 individuen met schoolwerk op maat, waarvan de ouders met wekelijkse regelmaat aangeven welke wensen zij hebben voor hún oogappel. En wat er natuurlijk, naast de wekelijkse bijlessen, gedaan moet worden om toch minimaal dat havo/vwo advies binnen te kunnen halen. 

Toen namen ouders de opvoedkundige taken voor hun rekening. Ze dronken na schooltijd thee met hun kind en voerden gesprekken, bijvoorbeeld over seksualiteit. Nu zitten kinderen vaak tot 18.00 uur op de opvang omdat beide ouders werken.   

Ach ja, vroeger, toen de kinderen na schooltijd nog buiten speelden. Of op televisie naar kinderprogramma’s keken. Waar ze nu vaak binnen zitten en zonder enige beperking of context op youtube allerlei filmpjes bekijken. Die vervolgens ook de klas binnenkomen. Of via de groepsapp natuurlijk, die vanwege de enorme hoeveelheid berichten lang niet door alle ouders gecontroleerd wordt.  

Tijden veranderen, kinderen veranderen. En het onderwijs heeft zich daarop aan te passen. Dat is al moeilijk genoeg. En het klopt daardoor niet dat volwassenen het huidige onderwijs altijd maar vergelijken met dat van hun eigen jeugd. 

Sommige dingen veranderen niet. Seksuele ontwikkeling, dat vonden en vinden veel kinderen hartstikke interessant. En maakt nog steeds onderdeel uit van de kerndoelen. Vaak wordt in groep 8 gestart vanuit het, anoniem, opschrijven van vragen die de kinderen hebben. Misschien moeten scholen voortaan deze lijst met vragen naar de ouders opsturen, in de hoop dat zij tijd willen vrijmaken om hier uitgebreid met hun kind over te praten? 

Laat ik eindigen met een passage van diezelfde website www.curriculum.nu (leestip Wierd):     

‘Leerlingen leren hoe zij de wereld op verschillende manieren kunnen bekijken en doorgronden. Ze leren dat kennis over het verleden ons helpt het heden te begrijpen. En hoe mensen verschillend kunnen aankijken tegen de maatschappij.’ 

Steeds meer ouders denken dat de school waar hun kind op zit zich aanpast aan hún eigen waarden, idealen en overtuigingen. Tegen zou ik willen zeggen: dát deel hoort misschien thuis bij de opvoeding, maar de school is er voor iedereen. Net als de echte wereld. Hoewel ook daar de saamhorigheid steeds verder te zoeken is.

Volwassenen, met name op social media, hebben nog veel te leren.